Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού

Τριμερής συνάντηση Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Υπουργού Παιδείας - Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

Στον Υπουργό Παιδείας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και αναβάθμιση σπουδών

Συνάντηση Ομοσπονδιών με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα του Κλάδου μας

Συνάντηση για Μισθοδοσία – Παγίες Προκαταβολές – Υπομνήματα 

Συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αίτημα συνάντησης με την Υπουργό Εργασίας

Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017 14:33

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη Σάμο

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη Σάμο

Συνάντηση της ΠΟΑΣΥ με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Σελίδα 2 από 2

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .