Έγκαιρη χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων

"Bonus" στην εγκληματικότητα με τη σφραγίδα του κράτους

Προβλήματα με τις προκαταβολές των εκτός έδρας αποζημιώσεων

Με τη Μισθοδοσία Ιουλίου τα Νυχτερινά μηνός Δεκεμβρίου 2018

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 28η Μαΐου 2019

Συνάντηση Εργασίας με τη νέα Γενική Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 13:47

Δάνεια Ασφαλισμένων ΤΕΑΠΑΣΑ έτους 2019

Δάνεια Ασφαλισμένων ΤΕΑΠΑΣΑ έτους 2019

Δωρεάν εξέταση σπειρομέτρησης από τη Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2018

Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα νυχτερινά των συναδέλφων μας

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .