Στον Υπουργό Παιδείας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και αναβάθμιση σπουδών

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 13:51

Εργασίες Διοικητικού & Γενικού Συμβουλίου

Εργασίες Διοικητικού & Γενικού Συμβουλίου

Μισθοδοσία Αστυνομικού Προσωπικού μηνός Μαρτίου 2018

Εξέταση – ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας – Υποβολή προτάσεων

Συνάντηση για Μισθοδοσία – Παγίες Προκαταβολές – Υπομνήματα 

Χορήγηση δανείων από το ΤΕΑΠΑΣΑ - Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. παρούσα στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.ΑΣ.Υ. 31-01-2018

Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018 10:35

28ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

28ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 14:37

Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2018

Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2018

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .