Καθεστώς αναγνώρισης & υπολογισμού διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας μετά τη ψήφιση του ν.4387/2016

Εφαρμογή νέου μισθολογίου. Υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων αποσπασθέντων αστυνομικών

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.ΑΣ.Υ. 28-03-2018

Χορήγηση προκαταβολής μετακινουμένων αστυνομικών προς αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών

Τροπολογία για την κατάργηση της εντοπιότητας

Εργασίες 3ης Ευρείας Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης Αστυνομικών Γυναικών

Οργή και αγανάκτηση για τα φαινόμενα βίας και ανομίας

Καταγγελία της Ομοσπονδίας μας για τα επιδόματα κινδύνου και τη γενικότερη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού

Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής από τη Γραμματεία Γυναικών

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .