Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου στο 401 ΓΣΝΑ

Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Αίτημα για ίδρυση Περιφερειακού Ιατρείου της ΕΛ.ΑΣ. στο 424 ΓΣΝ

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Ίδρυση γραφείου υποδοχής αστυνομικών στο 401 ΓΣΝΑ

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .