Αίτημα για ίδρυση Περιφερειακού Ιατρείου της ΕΛ.ΑΣ. στο 424 ΓΣΝ

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Ίδρυση γραφείου υποδοχής αστυνομικών στο 401 ΓΣΝΑ

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .