Άμεσος & επιβεβλημένος ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταγωγών

Μεταγωγές κρατουμένων από το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Μεταγωγές κατά παράβαση ισχυουσών διατάξεων

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Ίδρυση υπηρεσίας Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Τρικάλων

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Κανονιστική Διαταγή Α.Ε.Α. περί μεταγωγών

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 15:21

Συνθήκες Μεταγωγών στη Δ.Α. Τρικάλων

Συνθήκες Μεταγωγών στη Δ.Α. Τρικάλων

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .