Καταστρατήγηση δικαιωμάτων αστυνομικού προσωπικού

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Ρατσιστικές αντιλήψεις εναντίον αστυνομικών

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Μεταγωγές χωρίς προληπτικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Δικαστικές-Διοικητικές αποφάσεις μείζονος σπουδαιότητας

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Προβλήματα που αφορούν το Κ.Υ.Τ. και το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Λέσβου

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Συνθήκες εργασίας κατά την προεκλογική περίοδο

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .