Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου – Διεξαγωγή 30ου Πανελλαδικού  Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 29-10-2019

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 25-09-2019

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 26η Ιουνίου 2019

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 28η Μαΐου 2019

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 23η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 19η Μαρτίου 2019

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 26/02/2019

Θετική εξέλιξη με τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας - Εργασίες Δ.Σ.

Σελίδα 1 από 2

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .