Ένας ακόμα Ήρωας που πέφτει στο βωμό του καθήκοντος

Άλλος ένας συνάδελφος έφυγε στο βωμό του καθήκοντος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .