Αναρτήθηκαν στο POL & στο TAXIS οι νέες βεβαιώσεις αποδοχών

Διορθώνονται άμεσα οι βεβαιώσεις αποδοχών ύστερα από ανάδειξη της ΠΟΑΣΥ

Επίλυση προβλημάτων καταβολής κοινωνικών επιδομάτων - παροχών

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .