Αναρτήθηκαν στο POL & στο TAXIS οι νέες βεβαιώσεις αποδοχών

Διορθώνονται άμεσα οι βεβαιώσεις αποδοχών ύστερα από ανάδειξη της ΠΟΑΣΥ

Επίλυση προβλημάτων καταβολής κοινωνικών επιδομάτων - παροχών

Άμεση λύση ζητά η Ομοσπονδία μας για τα αναδρομικά των ορφανικών οικογενειών

Η μη άμεση & πλημμελής συμμόρφωση της Κυβέρνησης ευθύνεται για την εσωστρέφεια στους κόλπους του Σώματος

Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 13:17

Εκδόθηκε η ΚΥΑ των αναδρομικών

Εκδόθηκε η ΚΥΑ των αναδρομικών

Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως του ΣτΕ

Πλημμελής η εναρμόνιση της Κυβέρνησης με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .