Οι Ομοσπονδίες στο ΣτΕ για τα συμβούλια μεταθέσεων

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 17:57

Εργασίες Γενικού Συμβουλίου 16 & 17-1-2019

Εργασίες Γενικού Συμβουλίου 16 & 17-1-2019

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 16:45

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου 27/11/2018

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου 27/11/2018

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου 24/10/2018

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 14:32

Εργασίες Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Εργασίες Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Εργασίες Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου 29 & 30 Αυγούστου 2018

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου την 31 Ιουλίου 2018

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου  Π.Ο.ΑΣ.Υ. 28/06/2018

Εργασίες Γενικού Συμβουλίου 23 & 24-05-2018

Σελίδα 1 από 2

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .