Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 14:48

Ένας ακήρυχτος πόλεμος η αθλητική βία

Ένας ακήρυχτος πόλεμος η αθλητική βία

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 13:55

Η ΠΟΑΣΥ ανοίγει το δρόμο

Η ΠΟΑΣΥ ανοίγει το δρόμο

Συνάντηση Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τον Υπουργό Οικονομικών

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για το Ασφαλιστικό

Συνάντηση εργασίας για σειρά εκρεμμών ζητημάτων

Ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών & προσφυγικών ροών

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 29-10-2019

Εργασίες Φθινοπωρινής συνόδου της EuroCOP στην Αθήνα 23 & 24 Οκτωβρίου

Σελίδα 1 από 17

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .