Αντιστοίχιση μεριδίων ΜΤΣ με μισθολογικά κλιμάκια χωρίς μειώσεις σε μερίσματα & ΒΟΕΑ

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019 11:22

Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019

Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019

Καμία εξέλιξη στις εδώ και μήνες καταγγελθείσες περικοπές των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ.

Αίτημα για συνάντηση και ενημέρωση μετόχων

Η αλήθεια για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού δεν συσκοτίζεται με non paper

Την επίσημη χορήγηση εγγράφων για τις τροπολογίες του Μ.Τ.Σ. ζητά η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Πεπραγμένα ευρείας σύσκεψης για τα μερίσματα του Μ.Τ.Σ.

Ευρεία σύσκεψη για περικοπές στα Μερίσματα Μ.Τ.Σ.

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .