Πρόταση αναδιάρθρωσης του Επιτελείου και Ειδικών Υπηρεσιών

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής. Όλα υπό το μηδέν 

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Υπ’ αριθμ. 1244/18/1724815 διαταγή Α.Ε.Α. περί εμφανούς αστυνόμευσης

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2018

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .