Μεταγωγές ποινικών και ψυχικά πασχόντων ατόμων από την νησιωτική Ελλάδα προς τη ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Ακούσια νοσηλεία ψυχικά πασχόντων ατόμων. Συνθήκες προστατευτικής φύλαξης αυτών

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020
Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020 19:57

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020
Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020 17:11

Καταγγελλόμενα Ε.Α.Υ. Σάμου

Καταγγελλόμενα Ε.Α.Υ. Σάμου

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 14:45

Άδεια Ειδικού Σκοπού

Άδεια Ειδικού Σκοπού

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Μεταγωγές ψυχικά πασχόντων κρατουμένων

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Συνθήκες εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Ενίσχυση με Αστυνομικό Προσωπικό των Δ.Α. Σάμου και Ορεστιάδας

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού. Παγία προκαταβολή

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικά μέσα στη Δ.Α. Σάμου

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019
Σελίδα 1 από 2

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .