Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 12:18

Προβλήματα Δ.Α. Ρεθύμνου

Προβλήματα Δ.Α. Ρεθύμνου

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 18:14

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 14:53

Αύξηση οργανικών θέσεων

Αύξηση οργανικών θέσεων

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Αυθαιρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Καταστρατήγηση διατάξεων του Π.Δ. 394/2001

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Επιβολή πειθαρχικών ποινών συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2018

Υπ’ αριθμ. 1244/18/1724815 διαταγή Α.Ε.Α. περί εμφανούς αστυνόμευσης

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2018

Υπ’ αριθμ. 1244/18/1724815 διαταγή Α.Ε.Α. περί εμφανούς αστυνόμευσης

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2018

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .