Συνθήκες εργασίας αστυνομικού προσωπικού στη Δ.Α. Λακωνίας

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 15:17

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού το οποίο εκτελεί καθήκοντα γραμματειακής ή γραφικής υπηρεσίας

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Εξόφληση υπομνημάτων παρελθόντων ετών

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2018

Εφαρμογή σχεδίου Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ. περί εμφανούς αστυνόμευσης

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2018

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .