Συνθήκες εργασίας αστυνομικού προσωπικού στη Δ.Α. Λακωνίας

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 15:17

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού το οποίο εκτελεί καθήκοντα γραμματειακής ή γραφικής υπηρεσίας

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .