Συμβαίνει τώρα: Με απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν τα δάνεια του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Δάνεια Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2020

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για επιπλέον δάνεια στους ασφαλισμένους που ανήκουν στα ταμεία της τέως Ε.Χ.

Δάνεια Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2020

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 13:47

Δάνεια Ασφαλισμένων ΤΕΑΠΑΣΑ έτους 2019

Δάνεια Ασφαλισμένων ΤΕΑΠΑΣΑ έτους 2019

Εφαρμόστε το εναπομείναν κοινωνικό πλαίσιο της Χώρας μας!!!

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .