Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2018

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 16:40

Άδειες αστυνομικού προσωπικού

Άδειες αστυνομικού προσωπικού

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2018

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Παρατείνεται η Βραχεία Άδεια μετά από αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αίτημα για παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2018

Χορήγηση ειδικής άδειας στο Αστυνομικό Προσωπικό

Αίτημα παράτασης  χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2017

Σελίδα 2 από 2

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .