Επανέκδοση Διευκρινιστικής Εγκυκλίου για ειδικές άδειες

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Ενημέρωση προσωπικού για μεταβολές, άδειες και διευκολύνσεις αυτού ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Χορήγηση ειδικής άδειας & μειωμένου ωραρίου και στους δύο γονείς λόγω αναπηρίας τέκνου

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2018

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 16:40

Άδειες αστυνομικού προσωπικού

Άδειες αστυνομικού προσωπικού

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2018

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Παρατείνεται η Βραχεία Άδεια μετά από αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αίτημα για παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2018

Χορήγηση ειδικής άδειας στο Αστυνομικό Προσωπικό

Αίτημα παράτασης  χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2017

Με μια ματιά:

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .