Αίτημα για παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας αδείας έτους 2021

Τίθεται σε εφαρμογή το αίτημά μας για τις άδειες πατρότητας

Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2020

Χορήγηση κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2021

Εγκρίνεται το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

Να δοθούν οι άδειες την εορταστική περίοδο

Υλική και ηθική αποζημίωση για την υπερεργασία κατά την περίοδο της αναστολής χορήγησης αδειών στο αστυνομικό προσωπικό

Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid19. Ειδικές άδειες

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς / αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19

Παράταση ισχύος άδειας ειδικού σκοπού

Σελίδα 1 από 2

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .