Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την αύξηση των ωρών νυκτερινής απασχόλησης έτους 2019 του αστυνομικού προσωπικού

Με μια ματιά:

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .