Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019

Ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών & προσφυγικών ροών

Χορήγηση αστυνομικών ειδών και υλικοτεχνικών μέσων

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019
Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019 13:26

Αναβολή συζήτησης στο ΣτΕ

Αναβολή συζήτησης στο ΣτΕ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .