Καταγγελίες για καταστρατήγηση διατάξεων

Καταγγελίες για καταστρατήγηση διατάξεων

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 600/8/72

 

Προς: Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας,

          Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κύριε Αρχηγέ,

Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. έγινε αποδέκτης παραπόνων – καταγγελιών συναδελφισσών, για καταστρατήγηση των διατάξεων του εδαφίου (23), (24) και (25)  της  υπ’ αριθμ. 2006/54/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία ορίζονται πλαίσια προστασίας της βιολογικής κατάστασης της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας, καθώς και θέσπιση μέτρων προστασίας της μητρότητας, ως μέσο επίτευξης ουσιαστικής ισότητας. Στο εδάφιο 25 αναφέρεται ότι κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ρητά, και ιδίως το δικαίωμά τους να επιστρέφουν στην ίδια ή ισοδύναμη θέση, χωρίς επιδείνωση των όρων  και των συνθηκών εργασίας λόγω χρήσης αυτής της άδειας και να επωφελούνται από οποιαδήποτε βελτίωση της ίσης μεταχείρισης.

Στο πλαίσιο των εσωτερικών μεταθέσεων του Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που λαμβάνουν χώρα αυτό το διάστημα, γίναμε κοινωνοί απαράδεκτων καταστάσεων. Από τη μία οι εσωτερικές μεταθέσεις, ένεκα της άδειας κυήσεως και λοχείας ή της άδειας ανατροφής τέκνου, και από την άλλη, η δυσανασχέτηση της Διοίκησης προς τη χρήση μειωμένου ωραρίου για τις συναδέλφισσες που επιλέγουν να μην κάνουν χρήση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου.

Αναρωτιόμαστε, λοιπόν…

  • Αποτελεί μέτρο τιμωρίας της κύησης η εσωτερική μετάθεση;
  • Η μητρότητα είναι απαγορευτική για την Ελληνίδα Αστυνομικό;
  • Η προστασία της μητρότητας, που κατοχυρώνει και παράλληλα επιβάλλει το Σύνταγμα, στην Ελληνική Αστυνομία ισχύει;

Επικαλούμενες την ευαισθησία σας, παρακαλούμε όπως με πρωτοβουλία σας και υπό την καθοδήγησή σας, να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις για χρηστή διοίκηση. Όσον αφορά τις αποκλίνουσες, από τις οδηγίες αυτές, αποφάσεις, αναμένουμε την άσκηση του προσήκοντα ελέγχου και την απόδοση των όποιων ευθυνών, με άμεση αποκατάσταση της υπηρεσιακής ισορροπίας και των δικαιωμάτων κάθε συναδέλφισσάς μας.   

gg poasy ypografes

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .