Επιστολή Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ

Επιστολή Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 600/8/64β

Προς: Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

Κοιν:  Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κύριε Γενικέ,

Τα ποσοστά υπογεννητικότητας αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο στη χώρα μας και για το λόγο αυτό η εθνική νομοθεσία, ως γνωστόν, προστατεύει τη Μητρότητα, τη Μητέρα και το Παιδί.

Το επάγγελμα, που επιλέξαμε, είναι από τη φύση του ιδιαίτερο και αποτελεί πραγματικά χρήσιμο «εργαλείο» κάθε δικαίωμα που μας παρέχεται από την Πολιτεία έτσι ώστε με ασφάλεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα να ανταποκρινόμαστε στα καθήκοντά μας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις του αστυνομικού λειτουργήματος επιβάλλουν την προσαρμογή της νομοθεσίας, προκειμένου να καλύπτει αυτή υπαρκτές ανάγκες, επιλύοντας, δηλαδή, υπαρκτά προβλήματα και αιτήματα των μελών μας.

Σας παραθέτουμε τις κάτωθι διατάξεις, που αφορούν εφαρμογές νόμων και διευκρινήσεις νόμων που ισχύουν για το προσωπικό του Δημοσίου Τομέα και παρακαλούμε για την εναρμόνιση του ισχύοντος αστυνομικού δικαίου με αυτές, ώστε να ισχύουν πλέον ρητά και για το αστυνομικό προσωπικό:    

  1. Εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 4440/2016, όπως αυτή διαμορφώθηκε και ισχύει με το άρθρο 76 του Ν. 4590/2019. (Δικαίωμα άδειας με αποδοχές για τους υπαλλήλους λόγω ασθένειας των ανηλίκων τέκνων).

 

  1. Εφαρμογή του Ν. 4590/2019 “Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ - Ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης” - Άρθρο 34 Τροποποίηση των άρθρων 52 και 53 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και 59 και 60 του ν. 3584/2007 (Α’ 143). (Διευκολύνσεις σε όσους αστυνομικούς προσφεύγουν στη διαδικασία της υιοθεσίας ή της αναδοχής).
  2. Εναρμόνιση και εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431 από 03-04-2019 Διευκρινιστικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Α. Χορήγηση επιπλέον τρίμηνης άδειας ανατροφής τέκνου με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) και επόμενων τέκνων (4ου, 5ου κλπ).

Β. Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου – τέσσερις (4) μήνες πραγματική δημόσια υπηρεσία.

Γ. Χορήγηση ειδικής άδειας και μειωμένου ωραρίου λόγω αναπηρίας – Αυτοτελές δικαίωμα.

Δ. Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς ενήλικων τέκνων με αναπηρία).

 

Κύριε Γενικέ,

Η Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ, τέλος, έγινε αποδέκτης παραπόνων – καταγγελιών συναδελφισσών, που αφορούν στην καταστρατήγηση της εφαρμογής του μειωμένου ωραρίου, αλλά και της νυχτερινής απασχόλησης για τις μητέρες με ανήλικα τέκνα κάτω των τεσσάρων ετών.

Επικαλούμενες την ευαισθησία σας, παρακαλούμε όπως με πρωτοβουλία σας και υπό την καθοδήγησή σας, να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις, ώστε στο πλαίσιο και κατ’ επιταγήν των κανόνων χρηστής διοίκησης, ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα.  

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .