Η Ελληνική Αστυνομία στον 21ο Αιώνα. Μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και αναβάθμιση υπηρεσιών

Ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους 2021

Ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους 2021

Αγανάκτηση για εξωφρενική απαίτηση της διοίκησης

Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης

Αίτημα για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους  2021

Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών με έμψυχο δυναμικό

Αδυναμία υποβολής προτάσεων στην Ανοικτή Διαβούλευση opengov.gr

Ενίσχυση του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα

Καθαριότητα αστυνομικών υπηρεσιών

Καθαριότητα αστυνομικών υπηρεσιών

Κριτήρια αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού

Χορήγηση κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνθήκες εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Λήψη μέτρων κατά της πανδημίας του ιού covid-19

Μεταφορά του κλιμακίου του ΕΟΔΥ, στον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς, πριν τον Αστυνομικό έλεγχο

Έγγραφη έκφραση συγχαρητηρίων

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .