Είναι χρέος τους η τήρηση της νομιμότητας

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 16:12

Η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτη

Η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτη

Με «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» απαγόρευσαν τις μεταθέσεις

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022 19:11

Κοινοποίηση εγγράφου

Κοινοποίηση εγγράφου

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά την περίοδο των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2022

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά την περίοδο των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2022

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά την περίοδο των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2022

Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2022. Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό

Σελίδα 1 από 92

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .