Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. - Τοποθετήσεις για τις παροχές του κλάδου υγείας και την είσοδο νέων ασφαλισμένων - Γενικό Συμβούλιο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 Διευθυντής Ασφάλισης Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Πύραρχος κ. Ευάγγελος ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

 

 Γραμματέας Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Αστυνόμος Α' κ. Δημήτριος ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ

 

 Ενημέρωση σχετικά για τις παροχές και την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .