Διευκόλυνση δικαιούχων δανείων ΤΕΑΠΑΣΑ λόγω εκτάκτων περιστάσεων

Η ΠΟΑΣΥ στο πεδίο των μαχών δίπλα στους συναδέλφους & στις συναδέλφισσες

Νέα Αστυνομία Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου την 16-3-2020

Αίτημα χορήγησης αδείας - διευκόλυνσης σε ευπαθείς ομάδες συναδέλφων μας

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020 16:05

Θέσεις Αξιωματικών έτους 2020

Θέσεις Αξιωματικών έτους 2020

Δελτίο Τύπου για τους τρόπους επικοινωνίας με την Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Πραγματική και όχι εικονική αναστολή της λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών.

 Διπλό μέτωπο Π.Ο.ΑΣ.Υ. & EuroCOP υπέρ των συναδέλφων

Να ανασταλεί η λειτουργία των Αστυνομικών Σχολών

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .