Συνάντηση της Επιτροπής θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας

Συνάντηση της Επιτροπής θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας

poasy

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 605/5/32

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική συνάντηση της Επιτροπής θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΠΟΑΣΥ με τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγο κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟ Χαράλαμπο. Η ανάληψη των καθηκόντων του κου Διοικητή συμπίπτει με την εφαρμογή του Ν.4962/2022 (ΦΕΚ.τ.Α΄-148 – 28.7.2022) «Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», ένα μείζον θέμα, του οποίου η υλοποίηση αποτελεί πρόκληση για την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ενημερωθήκαμε για ζητήματα που αφορούν τις Σχολές Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας, για τα επιμορφωτικά σεμινάρια που υλοποιούνται από την Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης καθώς και αυτά της CEPOL.

Τέλος, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τόσο την συντηρητική εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού όσο και την κατάρτιση των εκπαιδευτών αυτού, τονίζοντας από μέρους μας στον κ. Διοικητή την βαρύτητα αυτών των εκπαιδεύσεων για την ασφάλεια των αστυνομικών μα κυρίως για την ασφάλεια των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Ευχηθήκαμε στον κ. Υποστράτηγο καλή και εποικοδομητική θητεία, επισημαίνοντας ότι ως Επιτροπή θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΠΟΑΣΥ, είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε τα μέγιστα για την επίτευξη της βελτιστοποίησης της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .