Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024 18:54

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου

Σταθεροί, ακίνητοι στόχοι σε οχήματα – παγίδες

Συγκρότηση σε Σώμα των Επιτροπών Εργασίας και λοιπών οργάνων της  Ομοσπονδίας

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .