Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021

Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας αστυνομικών καταταγέντων μετά την 01/01/2011

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2021

Συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης με το Προεδρείο της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .