Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

poasy

Αθήνα, 03 Ιουλίου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 605/10/27

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνο ΚΥΡΑΝΑΚΗ συναντήθηκε σήμερα αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας προκειμένου να ενημερωθεί από τον κ. Υφυπουργό για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υποδομών, όπου εμπλέκεται και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από την πλευρά μας επισημάναμε την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων και των προγραμμάτων που έχουν ήδη δρομολογηθεί με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτως ώστε να περιοριστεί η διοικητική γραφειοκρατία προς όφελος των πολιτών, αλλά και του αστυνομικού προσωπικού που με την αποδέσμευσή του από διάφορα «πάρεργα» θα συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Ο κ. Υφυπουργός μας διαβεβαίωσε ότι τελεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας και συμβάλλοντας ως Υπουργείο, στην υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων στο πλαίσιο της ψηφιακής σύγκλισης και της αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών στη χώρα μας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .