Θέσεις κατωτέρων αξιωματικών για τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2024 με αντικειμενικά κριτήρια

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .