Καταλογισμός Αστυνομικού Προσωπικού για ζημιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους

Καταλογισμός Αστυνομικού Προσωπικού για ζημιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους

poasy

     Αθήνα, 12 Μαρτίου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 303/1/5

 

Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

 

Θέμα: «Καταλογισμός Αστυνομικού Προσωπικού για ζημιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους»

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

 

Η Ομοσπονδία επανέρχεται στο μείζον ζήτημα που ανά καιρούς τίθεται, με την απειλή καταλογισμού σε βάρος Αστυνομικών για την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας, που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

Ένα σύνολο νομοθετικών διατάξεων (αρθ. 98 παρ.1 του Συντάγματος και αρθ.118 και 120 της Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. 4700/2020 – Α΄127) και πλούσια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζουν τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων οι Αστυνομικοί υπάλληλοι (μεταξύ άλλων) ευθύνονται για την ζημία που προκάλεσαν στο Δημόσιο.

Είναι γνωστή και θεωρητικά τουλάχιστον αναγνωρισμένη η επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας, όπως είναι γνωστές και οι οριακές συνθήκες, στις οποίες επιχειρούν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπακούοντας εντολές της ιεραρχίας, πολεμώντας το έγκλημα και συμβάλλοντας στην διατήρηση της εσωτερικής ειρήνης και ασφάλειας των πολιτών. Σε αυτές τις ακραίες και απρόβλεπτες συνθήκες δρουν οι Έλληνες αστυνομικοί, με θαυμαστά αποτελέσματα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και κατατάσσοντας την Ελληνική Αστυνομία σε κορυφαία θέση στον πίνακα αξιοπιστίας. 

Πλην όμως, η μόνιμη απειλή χρηματικού καταλογισμού για κάθε ζημία, που ακουσίως προκλήθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, δημιουργεί εύλογο συναίσθημα φόβου και ανασφάλειας στο αστυνομικό προσωπικό και λειτουργεί σε βάρος της αποτελεσματικότητας και τελικά του ρόλου της Αστυνομίας. 

Ασφαλώς, η Ομοσπονδία δεν παρέχει «κάλυψη» σε επίορκους αστυνομικούς, που ενεργούν με δόλο ή είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών. Όμως, πλην αυτών των περιπτώσεων, η Πολιτεία και η Υπηρεσία πρέπει να θωρακίζουν τους Αστυνομικούς, με την απαιτούμενη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, ώστε απρόσκοπτα, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό να εκτελούν τη σημαντική και δύσκολη αποστολή τους.

Η Ομοσπονδία αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών, τόσο για νομοθετική ρύθμιση, κατά τα πρότυπα του Ν. 976/1979, όπου καθιερώνεται η απαλλαγή των οδηγών υπηρεσιακών οχημάτων ακόμα και σε περίπτωση υπαίτιας συμπεριφοράς τους σε βαθμό βαρείας αμέλειας (Ελ.Συν.Ολ. 1225/1996), υπό προϋποθέσεις κατ’ αναλογίαν, όσο και για επαφές που θα πραγματοποιήσει με κάθε αρμόδιο από τη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία αλλά και από την Γενική Επιτροπεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

 

Πράξτε το αυτονόητο, γιατί ούτε οι καιροί περιμένουν, ούτε οι Έλληνες Αστυνομικοί έχουν απεριόριστες αντοχές και υπομονή…

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .