Ανακοίνωση για το 34ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

poasy

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 701/3/13

 

Προς:  α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις                                                                                                        

            β) Τους Αντιπροσώπους - Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ.

             (μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, που συνεδρίασε την 11-12-2023, αποφάσισε, το 34ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2024 να πραγματοποιηθεί την 12, 13 και 14 Ιανουαρίου 2024, στην Αττική. Το 34ο Πανελλαδικό Συνέδριο αποφασίστηκε να είναι Εκλογοαπολογιστικό.

Θα ακολουθήσει έγκαιρα το πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου και αναλυτικές οδηγίες για την διεξαγωγή του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έχουν ως εξής:

  • Διοικητικός Απολογισμός
  • Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής - Προϋπολογισμός
  • Λοιπά θέματα - Προτάσεις Συνέδρων
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Διεξαγωγή αρχαιρεσιών

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τους Αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία μας, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος και γνωστοποιώντας τους παράλληλα, ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους, αφού ολοκληρωθεί από την πλευρά σας η αποστολή της σχετικής κατάστασης Αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών) προς την Ομοσπονδία μας.

Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε, έως την 18 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, τα κάτωθι:

  1. Πίνακα Αντιπροσώπων συμπληρωμένο, σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα που θα σας αποσταλεί, σε ηλεκτρονική μορφή.
  2. Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών ανάδειξης Αντιπροσώπων μαζί με την κατάσταση των ψηφισάντων μελών (όσες δεν έχουν αποστείλει).

Σε περίπτωση μεταβολών - αντικατάστασης Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασής των και επισυναφθούν, επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις - δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών Αντιπροσώπων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .