Πληρωμή εκλογικής αποζημίωσης

Πληρωμή εκλογικής αποζημίωσης

poasy

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: 700/4/19

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας

 

Θέμα:  «Πληρωμή εκλογικής αποζημίωσης»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι η εκλογική αποζημίωση ύψους 200 Ευρώ για τις τελευταίες Αυτοδιοικητικές εκλογές, Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε θα καταβληθεί τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 απογευματινές ώρες και θα εμφαίνεται στη συνέχεια στους λογαριασμούς ενός εκάστου ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση απαλλάσσεται για πρώτη φορά από τις νόμιμες κρατήσεις και την φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με το Νόμο 5043/2023 (ΦΕΚ 91/Α/2023), για την ψήφιση του οποίου η Ομοσπονδία μας έδωσε επιτυχώς το δικό της αγώνα.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .