Εγκρίθηκαν νέα δάνεια εκτάκτων αναγκών από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Εγκρίθηκαν νέα δάνεια εκτάκτων αναγκών από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

poasy

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 506/5/29

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση τετρακοσίων ογδόντα έξι (486) προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, πλέον αυτών που είχαν εγκριθεί τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, για ασφαλισμένους στο Ταμείο της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2023.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση: α) τριακοσίων εννέα (309) δανείων ασφαλισμένων στον Τ.Π.ΑΣ. και β) εκατόν εβδομήντα επτά (177) δανείων ασφαλισμένων στον Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφορούν την κάλυψη εξόδων νοσηλείας - θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Το Ταμείο θα χορηγήσει δάνεια στις αρχές του επόμενου έτους, αφού πρώτα εγκριθεί η σχετική δαπάνη, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .