Χορήγηση φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) στους Δόκιμους από τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

Χορήγηση φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) στους Δόκιμους από τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

poasy

Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.:314/2/48

 

 

Προς: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννη ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Κοιν.: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

           2) Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας

           Υποστράτηγο κ. Χαράλαμπο ΚΑΛΟΓΗΡΟ

 

Θέμα: «Χορήγηση φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) στους Δόκιμους από τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Όπως γνωρίζετε, διαρκή υποχρέωση της πολιτείας αποτελεί η έμπρακτη διευκόλυνση του φοιτητικού κόσμου της χώρας στις μετακινήσεις του με τις υπεραστικές συγκοινωνίες και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρέχοντας σε κάθε δικαιούχο, κατά τα ισχύοντα, το λεγόμενο φοιτητικό πάσο.

Ειδικότερα, χρήση του προνομιακού αυτού δικαιώματος, γίνεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως από όλους τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας, με σχετική διαδικασία που εφαρμόζεται από τις γραμματείες των αντίστοιχων ιδρυμάτων – σχολών, έτσι ώστε οι κάτοχοι των Δελτίων Ειδικού Εισιτηρίου να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, εκπτώσεις.

Ωστόσο, από την σημαντική αυτή διαδικασία και τη συνεπαγόμενη μέριμνα - οικονομική στήριξη, εξαιρούνται οι Δόκιμοι φοιτητές της Αστυνομικής Ακαδημίας, αν και με τον Νόμο 4962/2022 - ΦΕΚ 148/Α/28-7-2022, μετά από έναν επίμονο αγώνα της Ομοσπονδίας μας, προωθήθηκαν η αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, η αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις.

Επειδή είναι άδικο να συνεχίζεται αυτή η εξαίρεση, που αναγκάζει τους Δόκιμους φοιτητές, όχι μόνο να υφίστανται αυτήν την διάκριση σε σχέση με τους υπολοίπους φοιτητές, αλλά και να επιβαρύνονται το πρόσθετο κόστος των μετακινήσεών τους, σας καλούμε να υιοθετήσετε το εύλογο αίτημά μας και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ισονομίας και ισοπολιτείας στη λειτουργία των αστυνομικών μας σχολών, εξασφαλίζοντας τη χορήγηση φοιτητικών Δελτίων Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) τόσο από τη Σχολή Αξιωματικών όσο και από τη Σχολή Αστυφυλάκων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .