Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής αδείας έτους 2022

Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής αδείας έτους 2022

poasy

Αθήνα, 02 Οκτωβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 302/2/93γ

 

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής αδείας έτους 2022»

 

Σχετ : Υπ’ αριθ. 302/2/93α από 30/09/2023 έγγραφό μας.

          

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της κανονικής άδειας, έτους 2022, μέχρι και την 30/11/2023 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .