Ενημερωτικό όσον αφορά το Συμβούλιο Τακτικών Μεταθέσεων Σεπτεμβρίου

Ενημερωτικό όσον αφορά το Συμβούλιο Τακτικών Μεταθέσεων Σεπτεμβρίου

poasy

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 301/4/26

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της διενέργειας των εκλογών της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και προκειμένου να μην ανακοπεί η ικανοποίηση αιτημάτων του αστυνομικού προσωπικού, μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας απέστειλε μεταξύ άλλων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ειδική Επιτροπή του άρθρου 28 του ν. 2190/94) σχετικό αίτημα για την κατ΄ εξαίρεση συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων έτσι ώστε να καταρτιστεί και να ανακοινωθεί ο Πίνακας με τις θέσεις των συμπληρωματικών μεταθέσεων, κατά την επικείμενη συνεδρίασή του.

Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας ενημερώσουμε για την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .