Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής για Αρωγή στις πληγείσες περιοχές

 

poasy

Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 200/4/309β

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι πέραν της βοήθειας που έχει ήδη σταλεί και σε συνέχεια αυτής που περαιτέρω πρόκειται να παρασχεθεί από την Ομοσπονδία μας στις πληγείσες περιοχές, συστάθηκε Τριμελής Επιτροπή Αρωγής για τους νομούς που επλήγησαν, η οποία αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Θεμάτων κ. Αθανάσιο ΝΤΑΒΟΥΡΑ, τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων κ. Γεώργιο ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ και τον Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟ, και η οποία θα συντονίζει το έργο βοήθειας προς τους πληγέντες.

Όποια Ένωση προτίθεται να συμβάλλει οικονομικά, δύναται να καταβάλει το όποιο χρηματικό ποσό επιθυμεί στον τραπεζικό λογαριασμό GR3001408000800002101312321 (Τράπεζα Alpha Bank) της Ομοσπονδίας.

Από όποια Ένωση, επίσης, επιλεγεί η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης σε τοπικό επίπεδο, η προώθησή τους θα γίνεται από το Προεδρείο της Ένωσης σε συνεργασία με την Τριμελή Επιτροπή, με την επισήμανση της αντικειμενικής, προς ώρας, δυσκολίας πρόσβασης στις πληγείσες περιοχές, αλλά και του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται η μεταφορά τους.

Η παραλαβή της όποιας βοήθειας θα γίνεται από τα Προεδρεία των τοπικών Ενώσεων και σε συνεννόηση με την Επιτροπή.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, όπως πράττει πάντα το συνδικαλιστικό μας κίνημα, με ιδιαίτερη ευαισθησία και έμπρακτη στήριξη των συνανθρώπων μας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .