Εγκρίθηκαν νέα δάνεια εκτάκτων αναγκών από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Εγκρίθηκαν νέα δάνεια εκτάκτων αναγκών από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

poasy

 

Αθήνα, 04 Σεπεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 506/5/28

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση εκατόν σαράντα εννέα (149) προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, πλέον αυτών που είχαν εγκριθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο, για ασφαλισμένους στο Ταμείο της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2023.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση: α) εκατόν δέκα (110) δανείων ασφαλισμένων στον Τ.Π.ΑΣ. και β) τριάντα εννέα (39) δανείων ασφαλισμένων στον Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφορούν την κάλυψη εξόδων νοσηλείας - θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Επισημαίνεται επίσης ότι για άλλη μία φορά δεν ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, οπότε όσοι συνάδελφοι χρήζουν παροχής βοηθείας, δύνανται να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, δεδομένου ότι η διοίκηση του Ταμείου έχει πλήρη γνώση  των υφισταμένων αναγκών των συναδέλφων μας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, όταν θα συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός νέων αιτήσεων, θα εισαχθούν και αυτές προς έγκριση από το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .