Συνάντηση της Επιτροπής Εργασίας Βορείου Τομέα με τον Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης του Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής

Συνάντηση της Επιτροπής Εργασίας Βορείου Τομέα με τον Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης του Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής

poasy

Αθήνα, 02 Αυγούστου 2023

Αρ. Πρωτ.: 200/9/282ε

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 27ης Ιουλίου 2023, η Επιτροπή Εργασίας Βορείου Τομέα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., παρουσία του Γραμματέα του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Θεόδωρου ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης και Αναπληρωτή του Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Ταξίαρχο κ. Σωτήριο ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η μη χορήγηση των ατομικών εφοδίων στο αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. εντός των προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία, χρόνων. Τονίστηκε ότι το γεγονός αυτό υποβάλλει τους συναδέλφους μας σε σημαντική και  δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση, καθώς -παρότι μη υπόχρεοι- αναγκάζονται να καλύπτουν με δικά τους έξοδα, από τους ήδη πενιχρούς μισθούς τους, μια βασική υποχρέωση της Υπηρεσίας προς όλο το αστυνομικό προσωπικό, ανεξαιρέτως. Μάλιστα, η Επιτροπή παρέδωσε στον κ. Ταξίαρχο και πίνακα που κατάρτισαν τα μέλη της, στον οποίο εμφαίνονται όλα τα προβλεπόμενα ατομικά είδη, οι προβλεπόμενοι από την νομοθεσία χρόνοι χορήγησης αυτών στο αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και το πότε έχει χορηγηθεί τελευταία φορά το κάθε είδος ξεχωριστά σε κάθε άνδρα και γυναίκα αστυνομικό, ενδεικτικά.    

Ο κ. Ταξίαρχος, αφού αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματός μας, μας ενημέρωσε ότι ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Λάζαρος ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, από αναλήψεως των καθηκόντων του, έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα σε προτεραιότητα και έχει ήδη υπογραφεί από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. σχετική Συμφωνία Πλαίσιο για την χορήγηση όλων των ατομικών ειδών σε όλο το αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. Η έναρξη της χορήγησης των ειδών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τμηματικά στις αρχές του επόμενου έτους, με προτεραιότητα στα είδη άμεσης ανάγκης.  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα καλής συνεργασίας και ο κ. Ταξίαρχος δήλωσε πως τόσο αυτός, όσο και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Υποστράτηγος κ. Δημήτριος ΠΑΝΤΕΛΗΣ, επιθυμούν τη διαρκή συνεργασία με την Ομοσπονδία μας για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μας και άπτονται της δικαιοδοσίας – αρμοδιότητας  του συγκεκριμένου Κλάδου.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .