Συνάντηση Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων Π.Ο.ΑΣ.Υ. με αντικείμενο τις πειθαρχικές υποθέσεις

Συνάντηση Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων Π.Ο.ΑΣ.Υ. με αντικείμενο τις πειθαρχικές υποθέσεις

poasy

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 200/9/281στ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάντηση με τον  Προϊστάμενο του 4ου Γραφείου - Πειθαρχικών/ Τμήματος Κατωτέρου Αστυνομικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α., Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Θεόδωρο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ είχε τη Δευτέρα, 19/06/2023, η Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της Επιτροπής για τα αίτια καθυστέρησης της γνωμοδότησης της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη σε πειθαρχικές υποθέσεις που έχουν διαβιβαστεί από την Υπηρεσία μας και εκκρεμούν, καθώς και για τον συσχετισμό δικονομικής και πειθαρχικής διαχείρισης των υποθέσεων, σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη.

Από την Επιτροπή μας, επίσης, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη θωράκισης του αστυνομικού προσωπικού με την παροχή  νομικής κάλυψης από την πλευρά της Υπηρεσίας, ενώ συζητήθηκαν και άλλες προτάσεις που σκοπεύουν στην ταχύτερη διερεύνηση των πειθαρχικών υποθέσεων του αστυνομικού προσωπικού, προκειμένου να μην περιέρχεται αυτό σε κατάσταση ομηρίας, η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην βαθμολογική και οικονομική του εξέλιξη.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .