Εκδόθηκε η ΚΥΑ του εκλογικού επιδόματος ύψους 180 €

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .