Εγκρίθηκαν από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα δάνεια εκτάκτων αναγκών έτους 2023

Εγκρίθηκαν από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα δάνεια εκτάκτων αναγκών έτους 2023

poasy

Αθήνα, 02 Μαΐου 2023

Αρ. Πρωτ.: 506/5/26

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση χιλίων δεκαέξι (1.016) προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, ασφαλισμένων στα ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2023.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση: α) εξακοσίων εβδομήντα πέντε (675) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ. και β) τριακοσίων σαράντα ενός (341) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφορούν την κάλυψη εξόδων νοσηλείας - θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Ειδικά για πρώτη φορά δεν ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, κατανοώντας τις διαρκείς ανάγκες των συναδέλφων για δάνειο και ως εκ τούτου η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται κανονικά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, όταν θα συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων, θα εισαχθούν και αυτές προς έγκριση από το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .