Υπονομεύουν την αξιοκρατία και την δικαιοσύνη

Υπονομεύουν την αξιοκρατία και την δικαιοσύνη

 

poasy

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 404/1/15

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δημοσιεύτηκε σήμερα, εντελώς αιφνιδιαστικά, εν κρυπτώ και χωρίς καμία διαβούλευση με την Ομοσπονδία, το υπ’ αριθμ. 34 Προεδρικό Διάταγμα «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ 73, 23/3/2023, τεύχος Α).

Με μια απλή ανάγνωση των άρθρων του συγκεκριμένου Π.Δ., συμπεραίνεται αβίαστα ότι αυτοί που το συνέταξαν, γυρίζουν την αστυνομία πολλά χρόνια πίσω. Όχι μόνο λόγω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για να προωθηθούν τροποποιήσεις ισχυουσών διατάξεων, αλλά και για το περιεχόμενο των «καινοτομιών» του.

Με τον συγκεκριμένο Π.Δ. αντί να ρυθμιστούν ώριμα αιτήματα του αστυνομικού προσωπικού, διαπιστώνουμε ότι προωθήθηκαν φωτογραφικές διατάξεις που σε κάποιες περιπτώσεις παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας, δεν σέβονται δε ούτε το κεκτημένο του αντικειμενικού κώδικα μεταθέσεων κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία καταγγέλλει κάθε προσπάθεια αλλοίωσης των υφισταμένων διατάξεων που διέπουν το αστυνομικό δίκαιο και κατοχυρώνουν το αστυνομικό προσωπικό από τις αυθαιρεσίες των προϊσταμένων του. Επειδή δε το Π.Δ. είναι προδήλως παράνομο, αντισυνταγματικό και καταχρηστικό, η Ομοσπονδία θα το προσβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Βεβαίως, την πολιτική ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ας την αναζητήσει ο κ. Πρωθυπουργός της χώρας. Σε ό,τι μας αφορά, την καταλογίζουμε.

Άραγε, τα περί αξιοκρατίας, ισότητας και αριστείας που διαμηνύει ο κ. Πρωθυπουργός ότι πρέπει να εισακούονται από όλα τα μέλη της Κυβέρνησης, όντως ισχύουν ή είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμω;  

Εξάλλου, το ότι έχουμε εκλογές εντός ολίγων μηνών, είναι συνταγματική υποχρέωση.  Αυτό όμως δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να καταπατά τους νόμους που η ίδια η πολιτεία θέσπισε, θωρακίζοντας με αξιοκρατία, ισότητα και πάνω από όλα, δικαιοσύνη το αστυνομικό προσωπικό.

Τέλος, αναρωτιόμαστε: Μήπως το προσωπικό συμφέρον υπερτερεί του γενικού;

Όλοι έχουμε ονόματα και όλοι γνωριζόμαστε!

     Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .