Εγκρίθηκαν από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. οι διευρυμένες παροχές του

 Εγκρίθηκαν από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. οι διευρυμένες παροχές του

poasy

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 506/8/6β

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της από 12-04-2022 ανακοίνωσής μας, αναφορικά με τον Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και τις διευρυμένες παροχές του, σας γνωρίζουμε ότι σήμερα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ταμείου μας η έκδοση αναλυτικής εγκυκλίου, η οποία θα αποσταλεί, μέσω POL, σε όλες τις Υπηρεσίες, στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα περιλαμβάνει τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα των αιτήσεων για όλες τις παροχές (νέες και παλαιές) του προαναφερόμενου Κλάδου, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής ένταξης των νέων μελών, ασφαλισμένων στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής.  

Ειδικότερα, η εγκύκλιος θα αναφέρεται στην απευθείας κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στον Κλάδο Υγείας με τους συμβεβλημένους του Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ενώ θα περιγράφεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την κάλυψη της εν λόγω παροχής και σε μη συμβεβλημένους Φαρμακευτικούς Συλλόγους. Επίσης, η εγκύκλιος θα περιέχει για κάθε άλλη παροχή του Κλάδου, νέα και παλαιά, τα έντυπα των αιτήσεων και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται, λ.χ. στη αποζημίωση για τη χορήγηση του εμβολίου κατά της Μηνιγγίτιδας Β΄, θα προβλέπεται, πέραν της αιτήσεως, ιατρική βεβαίωση του παιδιάτρου, απόδειξη αγοράς φαρμάκου, ασφαλιστική ικανότητα αιτούντος κ.ο.κ. Τέλος, η εγκύκλιος θα γνωστοποιεί τη δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Υγείας των εν ενεργεία συναδέλφων, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ε.Χ. και ο χρόνος υπηρεσίας τους δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη.

Η Ομοσπονδία μας, συνεχίζει ασταμάτητα την ουσιαστική συμμετοχή της, μέσω των εκπροσώπων της, στη διαμόρφωση νέων ευνοϊκότερων οικονομικοασφαλιστικών ενισχύσεων, τόσο για τους συναδέλφους όσο και για τα μέλη των οικογενειών τους, μέσα από προτάσεις και παρεμβάσεις που διευρύνουν τις παροχές και θωρακίζουν τα κεκτημένα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .