Υπεγράφη το Π.Δ. που λύνει το πρόβλημα της Ε.Κ.Α.Μ.

Υπεγράφη το Π.Δ. που λύνει το πρόβλημα της Ε.Κ.Α.Μ.

poasy

Αθήνα, 09 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 500/3/74

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μετά από δύο (2) και πλέον έτη παρεμβάσεων και ουσιαστικών προτάσεων της Ομοσπονδίας μας, τόσο προς τη Φυσική, όσο και προς την Πολιτική Ηγεσία του Σώματος, για την επίλυση του μείζονος οικονομικού θέματος των υπηρετούντων συναδέλφων μας στην Ε.Κ.Α.Μ., σας γνωρίζουμε ότι υπεγράφη το επίμαχο προεδρικό διάταγμα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και από τους εμπλεκόμενους Υπουργούς και αναμένεται η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισημαίνουμε ότι, το παραπάνω ζήτημα αποτέλεσε πεδίον δόξης λαμπρόν και αντικείμενο μακρόπνοης εργασίας για τρείς (3) Αρχηγούς του Σώματος και αντίστοιχους Υπουργούς, χωρίς ωστόσο να δοθεί άμεση λύση στο ζωτικής σημασίας πρόβλημα του προσωπικού που υπηρετεί στην προαναφερόμενη νευραλγική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Τέλος, αφού η εκκρεμότητα αυτή είχε θετική κατάληξη, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον Αρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, ο οποίος εξήντλησε κάθε πρόσφορο μέσο για να δοθεί λύση στο πρόβλημα των συναδέλφων μας, καθώς και την Πολιτική μας Ηγεσία, ευελπιστώντας ότι ο μακρύς χρόνος επίλυσης της εκκρεμότητας αυτής, θα αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγήν για όλη τη Δημόσια Διοίκηση.        

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .