ΠΡΟΤΑΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ της ΠΟΑΣΥ με στόχο τη θετική έκβαση ενός πολύχρονου αγώνα για το μισθολόγιο – βαθμολόγιο

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ της ΠΟΑΣΥ με στόχο τη θετική έκβαση ενός πολύχρονου αγώνα για το μισθολόγιο – βαθμολόγιο

poasy

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 500/1/38

 

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ της ΠΟΑΣΥ με στόχο τη θετική έκβαση ενός πολύχρονου αγώνα για το μισθολόγιο – βαθμολόγιο

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι των μελών της αλλά και όλων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και  Ενόπλων Δυνάμεων,

α) ως η πολυπληθέστερη Δευτεροβάθμια Οργάνωση, σε συνέχεια της εκδίκασης της προσφυγής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και

β) λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο πρόσφατο Γενικό μας Συμβούλιο, ότι  ήδη βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για την εξέταση μεγάλων ζητημάτων, όπως είναι το μισθολόγιο - βαθμολόγιο, που απασχολούν πολλά χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα ώστε να απαντήσουμε θετικά μέσα από το διάλογο, σε ό,τι η Ελληνίδα και ο Έλληνας αστυνομικός έχει βασίσει τη ζωή του και έχει στηρίξει την ύπαρξη τη δική του και της οικογένειάς του,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ – ΚΑΛΟΥΜΕ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – Ομοσπονδίες, Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, να εργαστούμε με πνεύμα καλής διάθεσης και συνεργασίας προκειμένου πραγματικά να καταλήξουμε επιτέλους σε μια βιώσιμη και αποτελεσματική λύση που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του ένστολου δυναμικού των Σωμάτων μας.

Ειδικότερα, όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα, σε συνέχεια των λανθασμένων πολιτικών επιλογών του παρελθόντος, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις των εύλογων αιτημάτων για αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, οι οποίες είναι δύσκολο να γεφυρωθούν και να οδηγήσουν στη σύγκλιση απόψεων και τη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης και αδιαμφισβήτητης κοινής πρότασης. Ο κατακερματισμός των αναγκών λόγω των ιδιαιτεροτήτων των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών που παρέχουν τα ένστολα Σώματα, έχουν οδηγήσει σε ετερόκλητες έως και αντιφατικές ρυθμίσεις μέσα από ένα πολύπλοκο σύστημα προαγωγών και μισθολογικών διαβαθμίσεων, το οποίο, όσες φορές κι αν έχει επιχειρηθεί να ορθολογικοποιηθεί, ουδέποτε χειροκροτήθηκε στο σύνολό του, αφού πάντα κάποια κατηγορία συναδέλφων αντιμετωπιζόταν χειρότερα από κάποια άλλη.

Μετά από ώριμη σκέψη και μελέτη των εκάστοτε ρυθμίσεων διαχρονικά, επαναφέρουμε ως Ομοσπονδία τον προβληματισμό και τη σκέψη μας για τον απεγκλωβισμό του νέου υπό διαμόρφωση μισθολογίου από το βαθμολόγιο. Παράλληλα, δε, με την εφαρμογή της βασικής αυτής αρχής του μισθολογίου, προτείνουμε να εργαστούμε για ένα άλλο βαθμολόγιο, στο πλαίσιο των ήδη κατατεθειμένων από το 2016 προτάσεών μας (Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι, Αξιωματικοί ΤΕΜΑ και ΣΑΕΑ), που δεν θα αντανακλά στη διαμόρφωση του μισθολογίου και άρα δεν θα συναρτά εξολοκλήρου την ύπαρξή του από τις οικονομικές επιβαρύνσεις που επιφέρουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες της αξιολόγησης και της προαγωγής των στελεχών των Σωμάτων ούτε θα βαρύνει τον εκάστοτε προϋπολογισμό με νέα βάρη.

Με βάση αυτά, θεωρούμε σκόπιμο να υπάρξει άμεσα συνάντηση προκειμένου να εκφραστούν οι τυχόν διαφορετικές προσεγγίσεις ώστε να λάβουμε τις δέουσες αποφάσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιστορική στιγμή της εξόδου από τα Μνημόνια και της επιστροφής σε μια κανονικότητα που σε τίποτε δεν θα θυμίζει καταδικασμένες και αποτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .